TOBIS WORLD

Една неправителствена организация с повече планове за обществото!

       Ние сме неправителствена организация с обществена цел. Нашата цел е да подпомогнем тези, които се включат към нас и желаят да получат развитие в областта на социалния, културния, религиозния, спортния, природосъобразния, туристическия   и образователния  аспект, касаещ обществото в което живеем!  

 

 

                           

Facebook